• youtube
  • facebook

Lập 2 chốt kiểm dịch Covid-19 tại huyện Tuần Giáo và T.X Mường Lay

Để chủ động các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh covid-19, huyện Tuần Giáo thành lập chốt kiểm dịch tại đèo Pha Đin, thị xã Mường Lay cũng thành lập một chốt tại cầu Hang Tôm.

Với số lượng 21 người/chốt (gồm lực lượng công an, y tế, quân sự), các chốt hoạt động 24/24 giờ kể từ ngày 10/4 đến khi có chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh.

Lực lượng phối hợp tại các chốt có nhiệm vụ kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng Chính phủ và ngành y tế về phòng, chống dịch covid-19; kiểm tra, giám sát hạn chế ra ngoài tỉnh đối với người và phương tiện; thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người ra, vào địa bàn; lập danh sách người đi từ các tỉnh có dịch về báo cáo UBND cấp huyện chậm nhất 1 giờ từ khi thực hiện khai báo tại chốt để tổ chức cách ly tại gia đình và cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 theo quy định.

create

Mai Phương / baodienbienphu.info.vn

Nguồn: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/177170/lap-2-chot-kiem-dich-covid-19-tai-huyen-tuan-giao-va-tx-muong-lay