• youtube
  • facebook

Lục Yên: Gặp mặt giáo viên chuyển đổi vị trí việc làm theo Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp

Chiều 25/10, huyện Lục Yên đã gặp mặt giáo viên chuyển đổi vị trí việc làm theo Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016 - 2020 để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giáo viên.

Thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016 - 2020, huyện Lục Yên có phương án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 

Về việc sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo Đề án, do số giáo viên bậc mầm non đang thiếu và giáo viên bậc tiểu học nhóm II đang thừa nên huyện cử 45/47 giáo viên Tiểu học nhóm II đi đào tạo giáo viên mầm non (có 1 người đã có trình độ Trung cấp Sư phạm Mầm non không phải đào tạo, 1 người xin thôi việc). 

Trong số 45 giáo viên này, có 19 giáo viên được biệt phái dạy cấp Mầm non. 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Lục Yên đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của cán bộ giáo viên tiểu học nhóm II được biệt phái theo Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp. 

Lãnh đạo huyện Lục Yên trao đổi: Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp là chủ trương lớn của tỉnh. Để đạt được hiệu quả trong quá trình thực hiện Đề án rất cần sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, đặc biệt là sự chia sẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên để cùng nhau khắc phục những khó khăn trước mắt. 

Đối với giáo viên có nguyện vọng được dạy bậc mầm non, huyện sẽ xem xét, giải quyết bố trí công tác tại các trường mầm non theo nguyện vọng. 

Đối với giáo viên có nguyện vọng tiếp tục công tác tại cấp tiểu học, huyện sẽ sắp xếp cân đối lại đội ngũ giữa các đơn vị trường học, bố trí giảng dạy tại cấp tiểu học theo chuyên môn đào tạo và kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác để đảm bảo định mức lao động. 

Đối với việc đào tạo Trung cấp sư phạm Mầm non, huyện đề nghị giáo viên đang theo học thực hiện nghiêm kế hoạch đào tạo. 

Về việc biệt phái, điều động giáo viên huyện giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu điều chỉnh một số nội dung của việc điều động giáo viên Tiểu học nhóm II dạy cấp Mầm non năm học 2017 - 2018, trong đó không điều động giáo viên có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi...    

create

Thu Hiền / baoyenbai.com.vn